P302 – CS3: 137 Bùi Thị Xuân, Tp Huế – 1 giường đôi có cửa sổ + View City

400,000

    LIÊN HỆ